طرح جامع نظام ومبانی اخلاق وتربیت اسلامی
299 بازدید
محل نشر: معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381/7/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
مبحث اخلاق تا کنون دارای نظام منسجم علمی که مباحث ان بر اساس سیر منطقی چینش شده باشد وجود نداشته طی چهار سال کار گروهی انجام شد