عقاید استدلالی
158 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 3
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یک دوره کلام وعقاید شیعه استدلالی که با متد جدید تری اغاز شده باین صورت که با برخی مسائل مهم معرفت شناسی یا اپیستومولوژِی وجهان بینی امیخته وآغاز شده است جلد اول ان چاپ آزمایشی شده مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران قم است وجلد دوم ان بصورت نیمه اماده می باشد وجلد سوم فیش های اماده دارد